עכשיו! מתנות לאביונים "בו ביום" - קיימו את המצווה בהידור ומסרו את בקשותיכם לתפילה:
ניתן לתרום בכל אמצעי התשלום, לחצו על אחת מהאפשרויות:
כרטיס אשראי מאובטח
 
תרומה טלפונית
העברה בנקאית
ארגון הידברות מתחייב להעביר את הכסף לכל הנתמכים "בו ביום".
ואת השמות לתפילה ולברכה אצל שר התורה הגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט"א
והרה"ג זמיר כהן שליט"א
כספי ה"מתנות לאביונים" מחולקים לאביונים ביום הפורים עצמו, ע"י הרב זמיר כהן
100% מתנות לאביונים
Facebook
YouTube
Website