אחרי שמאות יהודים טובי לב תמכו בפרויקט הפצת 20,000 ספרים וספרונים
הגיע הזמן לחלק אותם במקומות ציבוריים.
אם יש לכם בן בצבא, אם אתם מנהלים מקום ציבורי, אם יש לכם נגישות ויכולת להכניס את עשרות הספרים והספרונים
אל אותם מקומות ציבוריים,
כתבו אלינו
ואולי גם אתם תקבלו ספרים לחלוקה.
שם פרטי *
נייד
מייל *
גיל
מקומ/ות להפצה
ערים מתוכננות להפצה
כמות ספרים מבוקשת