אחרי שקברנו את אחרון המתים מהאסון הנורא, כעת זה הזמן לריפוי, לאיחוי. לקבל על עצמנו קבלות טובות, שישקיטו ולו במעט את מידת הדין המתוחה. 
מול הכאב והשכול, מול הריקודים שהפכו לעשרות הלוויות, עם ישראל מתאחד להיות טוב יותר, לקבל קבלות אישיות לעילוי נשמת ההרוגים באסון הנורא.
הקבלות והחיזוקים כולם יאספו לספרים מיוחדים שיועברו עם תום השבעה למשפחות השכולות ויהא זה לנחמה, לזכות ולעילוי נשמת יקיריהם שנספו בטרגדיה הקשה. 
הידברות מזמינה אתכם לכתוב כאן את הקבלה האישית שלכם, את המשהו הקטן הזה שירפא ולו במעט את יגון ליבם של המשפחות השכולות. 
הספרים יועברו טרם מסירתם למשפחות בתם השבעה, לבתיהם של גדולי הדור והמקובלים שיאצילו את ברכותיהם ותפילותיהם על המקבלים על עצמם, לישועה, לשמירה ולברכה. 

זה הזמן לזכור, במעשים, טובים.   
שם פרטי
שם משפחה
כתובת דואר אלקטרוני:
נייד
הקבלה שקבלתי על עצמי בלי נדר:
פה תוכלו לנחם את המשפחות:
WhatsappWebsite