image
אחרי שמאות יהודים טובי לב תמכו בפרויקט הפצת 20,000 ספרים וספרונים
הגיע הזמן לחלק אותם במקומות ציבוריים.
image
image
image
image
image
image
image
אם יש לכם בן בצבא, אם אתם מנהלים מקום ציבורי, אם יש לכם נגישות ויכולת להכניס את עשרות הספרים והספרונים
אל אותם מקומות ציבוריים,
כתבו אלינו
ואולי גם אתם תקבלו ספרים לחלוקה.
image
שם פרטי
נייד
מייל
גיל
מקומ/ות להפצה
ערים מתוכננות להפצה
כמות ספרים מבוקשת