אבקש לצרף את השמות לתפילה המיוחדת
ביום פורים לברכה אצל שר התורה
מרן הגאון  רבי חיים קנייבסקי שליט"א 
והרה"ג זמיר כהן שליט"א

שערי ישועות

לאחר שפתחנו לבנו לזעקת האביונים נבקש מהבורא שיפתח גם לנו שערי שמיים, שערי רחמים, שערי ישועות, שערי צדקה!

השליח שלכם

לא מחכים אפילו רגע אחד, מחייגים כבר עכשיו, וממנים את השליח שלכם לנתינת מתנות לאביונים בהידור הגדול ביותר!
אז כשאתם ניגשים למצוות מתנות לאביונים, עדיף להתכונן לפני החג, והשנה, יותר מתמיד - בוחרים בהידברות!
Facebook
YouTube
Website