image
image
 
אבקש לצרף את השמות לתפילה המיוחדת
ביום פורים לברכה אצל שר התורה
מרן הגאון  רבי חיים קנייבסקי שליט"א 
והרה"ג זמיר כהן שליט"א
image
image imageimage
שערי ישועות
לאחר שפתחנו לבנו לזעקת האביונים נבקש מהבורא שיפתח גם לנו שערי שמיים, שערי רחמים, שערי ישועות, שערי צדקה!
השליח שלכם
לא מחכים אפילו רגע אחד, מחייגים כבר עכשיו, וממנים את השליח שלכם לנתינת מתנות לאביונים בהידור הגדול ביותר!
אז כשאתם ניגשים למצוות מתנות לאביונים, עדיף להתכונן לפני החג, והשנה, יותר מתמיד - בוחרים בהידברות!
image
FacebookYouTubeWebsite