אבקש לצרף את השמות הבאים לתפילה המיוחדת ביום פורים המסוגל לישועות ולברכה אצל שר התורה מרן הגאון הצדיק רבי חיים קנייבסקי שליט"א

שערי ישועות

לאחר שפתחנו לבנו לזעקת האביונים נבקש מהבורא שיפתח גם לנו שערי שמיים, שערי רחמים, שערי ישועות, שערי צדקה!

השליח שלכם

לא מחכים אפילו רגע אחד, מחייגים כבר עכשיו, וממנים את השליח שלכם לנתינת מתנות לאביונים בהידור הגדול ביותר!
מתנות לאביונים ב'הידברות' – כי יש לשמוח, ויש לשמוח כמו יהודי!
Facebook
YouTube
Website